Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 18

Tax Insight

Δημοσιεύθηκε από: Γιώργος Κανούτος

Η φοροδιαφυγή αποτελεί μείζον πρόβλημα για τα δημόσια οικονομικά, με την Ελλάδα να είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των αρνητικών επιπτώσεων του φαινομένου. Παράλληλα, η έννοια της φορολογικής συνείδησης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στο πλαίσιο της κρίσης. Η παρούσα επιχειρηματική ιδέα επικεντρώνεται στην κατανόηση των προσλήψεων σχετικά με τη φορολογική ηθική και στην παρουσίαση τρόπων προώθησης της. Ειδικότερα, στόχος της είναι να παράσχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την προαγωγή της φορολογικής ηθικής, το οποίο συνίσταται σε σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές (mobile applications), καθώς και στη συγγραφή φορολογικών οδηγών διδασκαλίας για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της παρούσας επιχειρηματικής πρότασης είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την τεχνολογία στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να μετουσιωθεί η πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία σε απλή, εύληπτη πληροφόρηση και πρακτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στο τρόπο αντίληψης του κάθε χρήστη.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές