Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 42

Redback - Your digital workspace re-invented!

Δημοσιεύθηκε από: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΚΑΣ

Redback - Ο νέος ψηφιακός χώρος εργασίας

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν έναν καλύτερο ψηφιακό χώρο εργασίας.
Στον τομέα ειδίκευσής μας, στον τομέα των πωλήσεων, ο ψηφιακός χώρος των επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο εργαλείων για την οργάνωση της επιχείρησης εκ των έσω. Η διαχείριση των προϊόντων, των σχέσεων πελατών και προμηθευτών, οι αναλύσεις πωλήσεων και άλλα παρόμοια εργαλεία απαρτίζουν το σύνολο των υπηρεσιών που χρειάζεται κάθε επιχείρηση για να μπορεί να πραγματοποιεί πωλήσεις και να έχει τον έλεγχο αυτών.
Εδώ ερχόμαστε εμείς, να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν την πληροφορία που διαχειρίζονται και πουλάνε προϊόντα. Αυτό το πραγματοποιούμε φέρνοντας όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στις μικρότερες, με έναν απλούστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Παρουσιάζουμε το Redback, το νέο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για την επιχείρηση με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την διαχείριση των προϊόντων, πελατών, προμηθευτών και πωλήσεων. Και το καλύτερο μέρος; Καλύπτουμε όλες τις επιχειρήσεις με παρουσία τόσο στον φυσικό αλλά και στον ηλεκτρονικό κόσμο παρέχοντας όλα τα εργαλεία για την κατασκευή ενός πλήρους ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τέλος, φέρνουμε 2 μοναδικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι.
Το πρώτο είναι το Κέντρο Εφαρμογών. Δεν χτίζουμε απλά ένα παραμετροποιήσιμο σύστημα, αλλά ένα σύστημα με διαθέσιμες εφαρμογές για χρήση και αγορά από τον καθένα. Οι επιχειρήσεις μπορούν απλά να αγοράσουν τις εφαρμογές που χρειάζονται εισάγοντας χαρακτηριστικά τα οποία δεν τους παρέχει το σύστημα εξ ορισμού. Αφήνουμε την φανταστία να καλύψει τα υπόλοιπα.
Το δεύτερο είναι το Πρόγραμμα Ταυτότητας. Συμπεριλαμβάνοντας τα προγράμματα Ταυτότητας Πελάτη και Ταυτότητας Προϊόντος, είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος. Οι πελάτες είναι μοναδικοί για το σύστημα, έτσι δεν χρειάζονται διαφορετικό λογαριασμό για κάθε επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Redback, απλά συνδέονται και πραγματοποιούν αγορές. Επιπλέον, τα προϊόντα είναι μοναδικά. Είναι πολύ πιθανόν για μια επιχείρηση να βρει ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων της έτοιμο στη βάση δεδομένων, και έτσι απλά προσθέτουν μια τιμή και είναι έτοιμα.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές