Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 5

Recycle stores

Δημοσιεύθηκε από: Κυριακή Ρέγκου

Κατστήματα/ιδιωτικές υπηρεσίες όπου θα δέχονται παλιά αντικείμενα και ανακυκλώσιμα σκουπίδια(συσκευασίες τροφίμων κλπ.) και έπειτα από ειδική επεξεργασία θα διαθέτουν τα προηγουμένως απορρίμματα ως χρήσιμα ανθεκτικά αντικείμενα είτε ως στολίδια και έργα τέχνης. Οι υπάλληλοι θα διαθέτουν συμβουλευτική υπηρεσία στους πελάτες και θα εργάζονται άτομα ειδικευμένα στους τομείς των εικαστικών, της ανακύκλωσης, ξυλουργοί, μηχανικοί και γλύπτες, μάρκετινγκ, μάνατζινγκ, μουσικοί κλπ. Επίσης θα έχουν μια ποικιλία προϊόντων ήδη διαθέσιμη που θα έχουν εμπνευστεί οι εργαζόμενοι. Θα γίνονται και διαγωνισμοί για τις καλύτερες ιδέες πελατών κατά διαστήματα όπου θα υλοποιούνται οι καλύτερες. Έτσι όχι μόνο θα μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των απορριμάτων αλλά θα ενισχυθούν και πλέον παραμελημένες θέσεις εργασίας όπως οι ξυλουργοί και γλύπτες.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές