Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 1

p.p.t.(provision of positive thinking) παροχη θετικης ενεργειας

Δημοσιεύθηκε από: nikolaos karachalios

Τι είναι?  Βοήθεια αντιμετώπισης οποιουδήποτε μελανού σημείου στη ζωή του ατόμου (χωρισμός, απώλεια, άσχημη διάθεση)  Αλληλεγγύη μεταξύ των συνομιλούντων. Διάλογος μεταξύ γνωστών απολαμβάνοντας καφέ και όχι, καταγραφή δεδομένων σε μπλοκ συνεδρίας σε κάποιο γραφείο  Κατανόηση του θέματος συζήτησης με παράθεση ακόμα και προσωπικών βιωμάτων του παρόχου
Σκοπός …των παρόχων (θετικής σκέψης) είναι το άτομο να μην αποτραβιέται από υγιείς καταστάσεις, όταν έχει κακή διάθεση και να αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία στα εμπόδια που του παρουσιάζονται, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ως ζήτημα με επίλυση.
Περιγραφή Πρόκειται κυρίως για διαδικτυακή επιχείρηση. Οι πάροχοι – σύμμαχοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όποιο μέρος και αν τους χρειαστούν, αυτό σημαίνει πως δε διατηρούν κάποιο χώρο γραφείου, αλλά βρίσκονται σε κάθε πόλη. Στηρίζεται στην προσωπική επαφή με το άτομο και τις δικές του ανάγκες προς συζήτηση. Το πρώτο κάλεσμα προς την υπηρεσία γίνεται μέσω διαδικτύου, ή ακόμα και τηλεφώνου. Από αυτό το σημείο και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία οργανώνονται οι συναντήσεις του καλούντος με τη Θετική Σκέψη! Καλύπτεται νομικά από τη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Ψυχολογία του ανθρώπου. Στην ιστοσελίδα γίνεται προσπάθεια να μην χρησιμοποιούνται αρνητικές έννοιες (π.χ. πώληση), διότι αναφέρεται στον ανθρώπινο ψυχισμό εκείνης της στιγμής, πρόκειται όμως για μία επιχείρηση στο διαδίκτυο. Από το πρώτο «κλικ» στην ιστοσελίδα έως και την τελική συνάντηση με τον πάροχο Θετικής Σκέψης και την αποφόρτιση του ατόμου η πράξη αυτή αποτελεί επενδυτική κίνηση, και
είναι αποτέλεσμα λήψης αποφάσεων που στηρίζονται στην ψυχολογία και στην προσωπικότητα του ατόμου.
Επεξήγηση όρων  Οι πάροχοι Θετικής Σκέψης ονομάζονται σύμμαχοι και όχι σύμβουλοι, όρος που παραπέμπει στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας  Χρησιμοποιείται ο όρος παροχή και όχι πώληση (εφόσον πρόκειται για επιχείρηση), καθώς με τη δεύτερη αναγνωρίζεται η πράξη αγοραπωλησίας και δημιουργεί μόνο χρηματική σχέση μεταξύ των ανθρώπων, πράγμα που πρέπει να αποφευχθεί.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές