Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 3

loopHall

Δημοσιεύθηκε από: Γιάννης Κληρονόμος

Please, everyone who can sync please do. At this point, we are trying to collect data and run our machine learning algorithms to become the best matching platform till the official launch. Please share, sign-up and sync your social media profiles. Thanks in advance everyone.

WHO? - We are loopHall

loopHall is a matching platform connecting people who share the same interests, opinions, ideas, current relationship statuses and anything of importance to each personality. loopHall is not just another dating site. It is tailored to fit the needs of each user, making it extremely easy for users to connect with interesting people across the world and share anything they want to share.
Each user can create and manage their own profile on the platform. Users can connect their social media accounts to their loopHall account and fill in any information they have already shared with the world or even add new. loopHall uses this data to feed it’s algorithm and find the perfect match for every user from around the globe. The user chooses the purpose of the matching depending on what serves best his need for socialisation. User search functionality is not available, as the platform was not created to reconnect old friends but to match up new ones. The user must simply state true facts about his general interests and click on the matching button to find the perfect match according to his needs at the time.
___________________________________________________________________________

WHAT? - We loop and Hall

loopHall is not just another dating site. Most, if not all, of the other matching/dating or social media sites depend on users’ connections/friends or on the location of each user. We use an algorithm based on each user’s needs, at the time, to match him up for all kind of purposes. By needs we mean: dating, science, sports, movies or music interests, hobbies or just friendship. Our algorithm uses the personal data of the user and compares it to that of other users across the world so as to find the best fit for their needs, shown in a percentage amount. Users can split their needs into as many categories as they want. That means that users can define their personality type and each time they want to find a match they choose what kind of information they want to share with others about themselves.
___________________________________________________________________________

WHY? - Because of all those loops 'n' Halls

loopHall targets the intellectual type. The young and the old. The humorous and the doctors. People who have something interesting to say or have something fascinating to discuss. Those who are in search of that ‘appropriate’ individual. Our needs change daily, minute after minute, and we have to adjust. We need people around us who believe in our beliefs and share our needs. loopHall's target group are people who want to belong in groups with the very same mindset.
We believe in the uniqueness of a person's personality and each person's mentality to change the world. We want to connect you with new people and not just with your friends. We are not a dating site. We are a platform full of opinions and ideas. The rest of the world is, too, full of them and we will help you share those with people who think alike. There are no geographical, sex, religious or political boundaries for an idea. We care about the working minds behind the idea. We believe in the next generation. Nobody needs us, we need them.


ps: The platform is in initial stage - just collecting data at this point. But we are sure we can give to our first users premium privileges when the platform goes viral when it's ready

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές