Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 6

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε από: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ

Οι ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία , επιζητούν έναν χωρο που θα τους κάνει να ενδυναμωθούν, ψυχικά και σωματικά. Ο χώρος θα τους προσφέρει δραστηριότητες όπως γιόγκα, δημιουργικές χειροτεχνίες που θα τους βοηθά να καθαρίζει το πνεύμα τους, να είναι δημιουργικοί και να γίνουν κοινωνικοί αφού θα έρχονται σε επαφή και με άλλα άτομα. Θα παρέχεται συμβουλευτική για θέματα ψυχής, καθημερινότητας, εργασίας κτλ και γενικότερα βοήθεια για τη κατεύθυνση τους σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ευάλωτες ομάδες αποτελούν οι εξαρτημένοι, οι φυλακισμένοι, οι άστεγοι που έχουν ανάγκη για να βρουν το δρόμο τους και να κοινωνικοποιηθούν.
Το κέντρο θα απευθύνεται και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ανάγκη για την προσωπική τους στήριξη και βελτίωση. Οι επαγγελματίες θα μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνδέουν βιώματα και να αντιλαμβάνονται καταστάσεις καλύτερα, ώστε να έχουν ανεπτυγμένο αυτοέλεγχο, να βελτιώσουν δεξιότητες και να μην φθείρονται οι ίδιοι .
Στόχος είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να έχουν μια μορφή θεραπείας που θα τους βοηθήσει παράλληλα με την θεραπεία τους και για τους επαγγελματίες να είναι αποδοτικότεροι, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποφύγουν το burn out.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές