Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ψήφοι: 73

Bid4room - Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Δωματίων Τουριστικών Καταλυμάτων

Δημοσιεύθηκε από: Αναστάσιος Μαστραπάς

Η ιδέα μας αφορά στην κατασκευή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα διενεργούνται δημοπρασίες δωματίων τουριστικών καταλυμάτων.
Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική αγορά στην οποία θα συναντιούνται οι ξενοδόχοι και οι καταναλωτές.
Μέσα από το μηχανισμό της δημοπρασίας, οι ξενοδόχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημοπρατήσουν τα διαθέσιμα δωμάτιά τους, ορίζοντας ταυτόχρονα την ελάχιστη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Οι καταναλωτές από την πλευρά τους, θα ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα στον επιθυμητό προορισμό και θα συμμετέχουν στις δημοπρασίες προσφέροντας την κατάλληλη για αυτούς τιμή.
Μια τέτοια ιστοσελίδα δεν υπάρχει στην ελληνική τουριστική αγορά. Μπορεί να αποτελέσει μία νέα αγορά, ένα επιπλέον σημείο επαφής της προσφοράς και της ζήτησης. Το κέρδος για την πλευρά της προσφοράς είναι η αύξηση της πληρότητας ενώ για την πλευρά της ζήτησης η επίτευξη καλύτερων τιμών.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές